Štúrovo - Ostrihom, Maďarsko, 29.8.2018, Bez stravy