Prírodný park Myrafälle, Rakúsko, 4.8.2018, Bez stravy